Posts in Categorie: historie

prehistorie

Gepost in historie

De historie van de mensheid in Indonesië begint al ver terug. De eerste bewoning door mensen, of beter mensachtigen, dateert reeds van 1,5 miljoen jaren geleden. Een voorouder van de mens, genaamd Homo erectus, liet toen zijn sporen achter op wat nu Centraal Java is. Hoe dicht Homo erectus bij ons (Homo sapiens) staat blijkt uit de geavanceerde instrumenten/gereeedschappen die ze wisten te vervaardigen.

eerste beschavingen

Gepost in historie

De populatie van Indonesië wordt gekenmerkt door drie grote vroege migratiestromingen. Eerst waren het de Paleo-Melanesoïden, onder andere de voorouders van de mensen op Papoea en de Aboriginals, die de Indonesische eilanden bevolkten. In een latere migratiestroom waren het de Mongoloïden die vanuit het noorden Indonesië binnentrokken. In een derde grote migratiegolf trokken de Maleiers het land binnen, waar de meeste huidige Indonesiërs van afstammen.

koloniale tijdperk

Gepost in historie

Begin 16e eeuw kwamen de eerste Europeanen in contact met Indonesië. Gedreven door de hoge prijzen die werden gevraagd door moslimhandelaren, voeren zij om het zuidelijkste puntje van Afrika heen, oostwaarts richting de Indische Archipel. Het waren vooral Nederlanders, Portugezen, Spanjaarden en Britten die direct handel dreven met Indonesië. Uiteindelijk wisten de Nederlanders (de Verenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C.)) een eeuw later het monopolie te verkrijgen in de specerijenhandel en zij brachten heel Indonesië onder één regering, genaamd Nederlands-Indië.