historie

Gepost in historie

historie

Indonesië is een land waarvan bijna 90% van de bevolking islamitisch is. Hoewel adoptie voor de Fundamentele principes van de Islamitische wetgeving afkeurenswaardig is en in vele gevallen zelfs verboden, heeft het eilandenrijk in het verleden een uitzondering op die regel gevormd. De mystieke vaak liberale interpretatie van de Koran en de Islamitische wetgeving maakt adoptie in Indonesië bespreekbaar.

feiten & cijfers

Gepost in historie

Op 1 november 1956, precies 50 jaar geleden, werd de adoptiewet van kracht. Sindsdien zijn in Nederland 60 duizend kinderen geadopteerd. Ongeveer tweederde van die kinderen is afkomstig uit het buitenland. Waarvan zo’n 3000 uit Indonesië


Van pleegkind naar wettig kind

In de eerste helft van de twintigste eeuw werden kinderen steeds vaker in pleeggezinnen geplaatst. De rechtspositie van de pleegouders en de pleegkinderen was niet sterk omdat de ouders het kind altijd weer konden opeisen. Ook hadden de pleegouders geen zorgplicht. Met de invoering van de adoptiewet in 1956 veranderde dit: vanaf dat moment kon een pleegkind als wettig kind worden opgenomen in een adoptiegezin.


Naast dergelijke ‘gewone’ adopties, waarbij geen van de adoptiefouders de biologische ouder is van het te adopteren kind, zijn sinds 1979 ook stiefouderadopties mogelijk. Hierbij adopteert de (nieuwe) partner van één van de ouders zijn of haar stiefkind.